இஸ்லாத்தில் மதுவின் நிலை

1அந்த நாட்களில் அரேபியாவில் பேரீச்சம் பழ மதுவை (பேரீச்ச மரக்கள்ளை)யே மக்கள் குடித்து வந்தனர். (மதுவைத் தடை செய்யும் இறைவசனம் அருளப்பட்டவுடன்), இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் பொது அறிவிப்புச் செய்பவரை அழைத்து, ‘(மக்களே!) மது தடை செய்யப்பட்டுவிட்டது” என்று அறிவிக்கும்படி கட்டளையிட்டார்கள்.

அறிவிப்பு வந்தவுடன் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்த அனைத்து மதுவையும் (சாலையில்) ஊற்றி விட்டனர். மதீனா நகரின் தெருக்களில் மது ஆறே ஓடியது.அது மட்டுமின்றி மது சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்த குடுவைகள் அனைத்தும் உடைக்கப்பட்டன.

மது சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்த குடுவைகள் உடைக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் என்ன என்ற கேள்வி எழுந்தபோது முஹம்மது (ஸல்) அவர்களின் தோழர்களாகிய ஸஹாபாக்கள் சொன்னார்கள்

“அல்லாஹ்வும் அல்லாஹ்வுடைய தூதரும் தடை செய்துவிட்ட ஒரு பொருள் மட்டுமல்ல அதன் நினைவு கூட எங்களுக்கு வராமல் இருப்பதே சிறந்தது”.

– முஹம்மது சிராஜுத்தீன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *