மூஸா (அலை)

1அல்லாஹ் மூஸா (அலை) அவர்களிடத்தில் அவர்கள் கையில் வைத்திருக்கும் தடியைப்பற்றி கேட்டான். அவர்கள் சாதாரணமாக தடி என்று சொல்லியிருந்தால் பரவாயில்லை. அவர்கள் இதை நான் ஊன்றுகோளாய் பயன்படுத்துகிறேன். இதை வைத்து இலை தளைகளை பறிக்கின்றேன் என்று அடுக்கிக் கொண்டே போனார்கள்.

பெருமைக்கு சொந்தக்காரனிடமே பெருமை கொள்ளமுடியுமா ?

அந்த கைத்தடியை கீழேபோட சொல்லி உத்தரவு. கீழே போட்டவுடன் அது பாம்பாக மாறியது. பயந்து நடுங்கியபடி இறைவா என்னை மன்னித்துவிடு அது ஒரு சாதாரண கைத்தடி ஆனால் நீ நாடினால் அது உன் நாட்டப்படி மாறிவிடுகிறது.

இறுதியில் அப்படித்தான் ஆனது. ஒரே கடல் மூஸா (அலை) அவர்களுக்கு வழிவிட்டு அவர்களை காப்பாற்றி ஃபிர்அவ்னை மூழ்கடித்தது.

இன்னும்: “நீர் என் அடியார்களுடன் இரவோடிரவாகப் பயணம் செய்து, அவர்களுக்காக கடலில் உலர்ந்த பாதையை உண்டாக்கிக் கொள்வீராக! (ஃபிர்அவ்ன் உம்மைப்) பிடித்துவிடுவான் என்று பயப்படாமலும், (கடலில் மூழ்கி விடுவோம் என்று) அஞ்சாமலும் இருப்பீராக!” என்று மூஸாவுக்கு நாம் திட்டமாக வஹீ அறிவித்தோம்.

-அல்குர்ஆன்  (20:77)

மேலும் ஃபிர்அவ்ன் தன் சேனைகளுடன் அவர்களைப் பின் தொடர்ந்தான்; ஆனால் கடல் அவர்களை முற்றாக மூழ்கடித்து விட்டது.

-அல்குர்ஆன்  (20:78)

அதுபோல மழையோ வெயிலோ அது நன்மையை தருமா அல்லது தீமையை தருமா என்பது அல்லாஹ்வின் நாட்டமே. அவன் நம் அனைவருக்கும் நல்லதையே நாடுவானாக. ஆமீன்.

– முஹம்மது சிராஜுத்தீன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *