பிடரி நரம்பு

1ஒரு சம்பவம் நிகழாமலே வல்ல இறைவனால் உங்களுக்கு துன்பத்தை கொடுக்க இயலும். உங்கள் கை உடைந்து விட்டது வலி. ஆனால் இறைவன் நாடினால் கை உடைந்தால் என்ன வலி ஏற்படுமோ அதே வலியை உங்கள் கையை உடைக்காமலே தர இயலும். இது எப்படி சாத்தியம் ?

நீங்கள் உறங்கும்போது கனவு காணுகிறீர்கள். கனவில் உங்களை பாம்பு தீண்டிவிட்டது. நிஜத்தில் பாம்பு தீண்டினால் என்ன வலி ஏற்படுமோ அதே வலியை அனுபவிப்பீர்கள். கனவு கலைந்து உறக்கத்திலிருந்து எழும்வரை இது நீடிக்கும். விழிப்படைந்த பின் கனவுதானா என உங்கள் மனதை தேற்றிக்கொள்விர்கள்.

உண்மையில் என்ன தான் நடக்கிறது. நீங்கள் ஆபத்தில் இருப்பதை உணர்ந்த உங்களது மூளை வேலை செய்யத்துவங்குகிறது. அது அட்ரினல் சுரப்பியை வெளியிட்டு பிடரி நரம்பு மூலமாக அதை மற்ற பாகங்களுக்கு செலுத்தி இதயத்துடிப்பை அதிகரித்து உங்களது உறக்கத்தை கலைக்கிறது. உங்கள் மூளை இந்த செயலை செய்யத் தவறினால் அல்லது உங்கள் பிடரி நரம்பு அறுபட்டிருந்தால் உங்கள் நிலை ?

இப்பொழுது பின்வரும் இறைவசனத்தை பாருங்கள்.

(நபியே!) உம் இறைவன் மலக்குகளை நோக்கி: “நிச்சயமாக நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன்; ஆகவே, நீங்கள் முஃமின்களை உறுதிப்படுத்துங்கள்; நிராகரிப்போரின் இருதயங்களில் நான் திகிலை உண்டாக்கி விடுவேன்; நீங்கள் அவர்கள் பிடரிகளின் மீது வெட்டுங்கள்; அவர்களுடைய விரல் நுனிகளையும் வெட்டி விடுங்கள்” என்று (வஹீ மூலம்) அறிவித்ததை நினைவு கூறும்.

– அல்குர்ஆன் (8:12)

– முஹம்மது சிராஜுத்தீன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *